VOOR WERKGEVERS

Onze dienstverlening aan werkgevers is heel divers.

Met loopbaanbegeleiding richten we ons op medewerkers die om uiteenlopende redenen van werk naar werk gaan en we coachen werknemers die toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Ook begeleiden we mensen die onder de Wet Poortwachter vallen. Ook na reorganisaties en bij tweedespoortrajecten en outplacement kan Rentree, via de deskundigen van de Werkprofessionals, medewerkers begeleiden. Kijk voor een volledig overzicht bij onze diensten.

Verder heeft Rentree voor werkgevers aantrekkelijke opties om nieuwe werknemers in dienst te nemen. Ook adviseren wij over social return on investment – zodat u maatschappelijk verantwoord kunt ondernemen, iets wat aanbestedende partijen zoals gemeenten en andere overheden in toenemende mate eisen van bedrijven. Social return on investment houdt in dat bedrijven voor een deel van de aanneem- of loonsom mensen met een uitkering van gemeente of UWV inzetten, of stages of opleidingsplekken creëren.

Rentree vult deze sociale paragraaf graag voor u in. Wij kunnen adviseren bij het opstellen van de tekst én bij de uitvoering ervan. Wij werven dan de uitkeringsgerechtigden en overleggen met sociale diensten.