Rentree werkt aan werk

Rentree is een professioneel, kleinschalig re-integratiebureau in Noord-Holland. Rentree is onafhankelijk en werkt voor werkgevers, gemeenten, UWV, verzekeringsmaatschappijen en particulieren.

Rentree houdt zich al 25 jaar bezig met re-integratie en outplacement van Noord-Hollandse werkzoekenden, onder meer na reorganisaties of in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Een persoonlijke benadering staat voor onze deskundigen altijd voorop.

De Werkprofessionals vormen een aparte afdeling van Rentree. Deze consulenten beschikken over specifieke deskundigheid op het gebied van loopbaanbegeleiding, uitvoering van de Wet Poortwachter en werk-naar-werktrajecten. Dankzij onze professionele en tegelijkertijd persoonlijke aanpak en onze grote kennis van de regionale arbeidsmarkt hebben we een sterke positie in Noord-Holland Noord weten te verwerven.

We werken vanuit onze vier kantoren in Hoorn, Heerhugowaard, Den Helder en Purmerend. 

Een outplacementtraject start op het moment dat een werkgever een andere baan moet vinden voor een van zijn werknemers. Maar dit traject kan ook worden gestart omdat een werknemer niet meer naar behoren kan functioneren vanwege (langdurige) ziekte of door een onhoudbare werksituatie. Een langdurig zieke werknemer kost veel geld en een outplacementtraject is de ideale oplossing voor beide partijen! 

Stichting Blik op Werk verstrekte het keurmerk na een onafhankelijke audit op onze totale dienstverlening en de interne organisatie.

Re-integratie

Onze activiteiten zijn erop gericht om mensen te activeren en terug te leiden naar de maatschappij en/of arbeidsmarkt. Wij voeren
re-integratie en sociale activeringstrajecten uit voor gemeenten, het UWV en bedrijven.

Opdrachtgevers

Wij helpen werkgevers in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter bij het terugdringen van het aantal langdurig zieke medewerkers door het inzetten van 2e spoor trajecten. Ook bieden wij ondersteuning bij outplacement, bijvoorbeeld bij reorganisatie.

Werkzoekende

Loopbaantraining, beroepentest, sollicitatietraining (met actuele vacaturekrant), training sociale vaardigheden, empowermenttraining, training “wat verwacht een werkgever van mij” en training budgetteren.

icon-4icon-1
icon-2icon-4
icon-3icon-1
icon-2