Coaching

Indien werknemers (tijdelijk) niet goed functioneren door problemen in de persoonlijke sfeer kan individuele coaching een goed instrument zijn om uitval te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld problemen op het gebied van een scheiding, schulden e.d.

Werkwijze
Een coach brengt de problemen/belemmeringen van de medewerker in kaart en begeleidt hem of haar vervolgens in het vinden van oplossingen. Indien nodig helpt de coach bij het benaderen van relevante instanties.

Resultaat
Een helder advies over de situatie van de kandidaat en de stappen die genomen moeten worden om weer volledig aan het arbeidsproces deel te kunnen nemen.