Jobcoaching

Sommige werknemers hebben extra begeleiding nodig om goed te kunnen functioneren op de werkvloer, zoals mensen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen, mensen met psychische problemen, maar ook jongeren met een strafblad. Een jobcoach zorgt ervoor dat de werknemer optimaal meedraait in het arbeidsproces.

Werkwijze
De jobcoach stelt samen met de werkgever en de werknemer een coachingsplan op. Daarin worden alle te verrichten werkzaamheden en de afspraken over de begeleiding vastgelegd. Tijdens de eerste periode is er sprake van een intensieve begeleiding. Alle handelingen en vaardigheden die de werknemer nodig heeft om het werk goed uit te kunnen voeren worden aangeleerd. Daarnaast ondersteunt de jobcoach de werknemer bij het verbeteren van werknemersvaardigheden, zoals gestructureerd werken en communiceren met collega’s en leidinggevenden.

Ook introduceert de jobcoach de werknemer binnen uw bedrijf: directe collega’s wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat ze van hun nieuwe collega kunnen verwachten. Na de intensieve periode worden de werknemer en de werkgever door de jobcoach op verzoek begeleidt bij het zoeken van oplossingen bij problemen. Ook kan de voortgang van het functioneren te besproken worden.

Resultaat
De werknemer kan zelfstandig aan het werk in een voor hem of haar passende functie. Indien van toepassing is de werkgever door de jobcoach op de hoogte gesteld van de bestaande subsidies en financiële aspecten die relevant zijn voor het in dienst nemen of hebben van een medewerker met een beperking.