Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Veel bedrijven zijn bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op vele terreinen. Voor wat betreft het terrein waar Rentree zich op begeeft, is haar ervaring dat veel bedrijven jongeren en volwassen met een beperking graag kansen bieden op de arbeidsmarkt.

Maatschappelijke positie Rentree
Ook is Rentree zich bewust van haar eigen maatschappelijke positie. In dat kader is Rentree 3 jaar lang founder van Stichting de Westfriese Uitdaging: www.westfrieseuitdaging.nl