MVP Partner

Wij zijn trots op onze samenwerking met deze werkgevers/bedrijven. Met elkaar kunnen wij werkzoekenden met een Wajong uitkering, in traject bij Rentree, vele kansen bieden door zich te ontwikkelen op een werkervaringsplaats. Een werkervaringsplaats is een opstap naar werk en vervolgens naar een reguliere baan.

Rentree wil dit niet onvermeld laten. Door middel van de uitreiking van de oorkonde Maatschappelijk Verantwoord Personeelsbeleid spreken wij onze waardering en erkenning uit in deze missie naar een maatschappelijk verantwoord ondernemersschap.

Aan de werkgevers/bedrijven waar we mee samenwerken, willen wij op korte termijn deze oorkondes gaan uitreiken. Hieronder enkele werkgevers/bedrijven, die inmiddels een oorkonde hebben ontvangen:

Gisa Installatie Techniek

Uitreiking Gisa Installatie Techniek

Horizon College

Uitreiking Horizon College

Preeker Autoschade

Uitreiking Peeker Autoschade

Koster Industrial Textiles

Uitreiking Koster Industrail Textiles

Rijser Transport

Uitreiking Rijser Transport

VisionsConnected

Sailwise

Orbit Electronics

Uitreiking Orbit Electronics

GoForLed

Geestmerambacht

Uitreiking Geestmerambacht

Helder Vastgoed Schilderwerken

Uitreiking Helder Vastgoed Schilderwerken

Scheuten Glas

Uitreiking Scheuten Glas

Wilt u een medewerker met een beperking aannemen?

Hiervoor zijn interessante regelingen. Rentree regelt de werving en selectie, brengt met u de subsidiemogelijkheden in kaart en kan voor de directe begeleiding op de werkvloer een jobcoach inzetten via het UWV. Wilt u meer weten, vraag het Rentree en mail naar rentree@rentreewerkt.nl