Bestandsanalyse

Casemanagers van gemeenten willen voor sommige klanten een uitgebreide analyse van hun kansen op de arbeidsmarkt. In hoeverre is iemand werkelijk inzetbaar? Als onafhankelijk deskundige kan Rentree zo’n bestandsanalyse uitvoeren.

Rentree voert deze analyse individueel, groepsgewijs en ook per doelgroep uit. Het taalniveau is tenminste A1. Het resultaat is een duidelijke diagnose waarin de leefsituatie en het netwerk van de klant in kaart zijn gebracht met zijn positie en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en mogelijke kansen en beperkingen.

De analyse wordt uitgevoerd in een periode van tien tot twaalf weken. Na afloop stelt de consulent van Rentree een persoonlijk plan van aanpak op dat hij met de klant zelf en de casemanager bespreekt.

Tijdens de analyse heeft de klant twee keer per week contact met een vaste consulent. Hij heeft individuele en groepsgesprekken, voert thuis opdrachten uit en volgt een groepstraining waarin vaardigheden op gebied van presenteren, assertiviteit en netwerken aan bod komen. Een vaste consulent heeft twee keer per week contact met de klant.