Jobcoaching / Begeleid werken

Begeleid werken en jobcoaching zijn succesvolle re-integratie instrumenten waarmee mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking een baan kunnen krijgen én behouden op de reguliere arbeidsmarkt.

Rentree beschikt al meer dan vijftien jaar over de juiste expertise op het gebied van begeleid werken en jobcoaching. Rentree is door het UWV formeel erkend als jobcoachingsorganisatie.

Werkzoekenden en werkenden kunnen als klant van UWV in aanmerking komen voor begeleid werken of jobcoaching. Werkzoekenden moeten in zekere mate zelfstandig kunnen werken. Een traject bestaat uit een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden en wensen van de werkzoekende, de acquisitie van een baan, begeleiding en ‘training on the job’ om zelfstandig te leren functioneren op de werkplek.

Werkgevers die een werkzoekende uit deze groep in dienst nemen ontvangen een loonkostensubsidie.