Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is bij uitstek bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan begeleiding bij het maken van een keuze op het gebied van werk en loopbaan. Bijvoorbeeld mensen die te maken hebben met dreigend ontslag, toe zijn aan een nieuwe uitdaging of zich binnen hun loopbaan verder willen ontwikkelen. Zij zoeken een professionele sparringpartner om de juiste keuzes te kunnen maken.

Werkwijze loopbaancoaching
De kandidaat krijgt meer inzicht in de eigen persoonlijkheid, kwaliteiten en valkuilen, interesses, motivatie en inspiratie. Daarnaast verstrekt de loopbaancoach de nodige informatie over opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt. De combinatie van zelfinzicht en kennis over de opleidings- en beroepsmogelijkheden leidt tot een weloverwogen keuze voor de eigen toekomst.

Tijdens de coachingsgesprekken worden capaciteiten, belangstelling, werkhouding en persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht door middel van testen en opdrachten. Het testen van de cognitieve vaardigheden en het inzetten van netwerkgesprekken en werkervaringsplekken kunnen onderdeel zijn van de loopbaancoaching.

Resultaat
Loopbaancoaching geeft inzicht in waar de kansen, drijfveren en talenten van de kandidaat liggen. Het geeft inzicht op vragen als: waar sta je nu en wat is de stap of keuze die je moet gaan maken? De kandidaat ontvangt een uitgebreide rapportage met daarin heldere conclusies en een advies over vervolgstappen.