Maatschappelijke tegenprestatie

Rentree en Vrijwilligerspunt hebben gezamenlijk een dienst ontwikkeld voor klanten van de gemeentelijke sociale dienst. Hoewel de verwachting is dat deze mensen die een WWB-uitkering ontvangen geen betaald werk (meer) kunnen verrichten, willen gemeenten graag dat zij een tegenprestatie leveren voor de uitkering (conform artikel 9 van de Wet Werk en Bijstand).

Op dit moment loopt dit project bij de gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Koggenland.

De klanten in de doelgroep hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De inschatting is dat zij geen regulier werk kunnen verrichten, tenminste niet op korte termijn (2 jaar). Binnen dit project verrichten de klanten activiteiten met maatschappelijk nut, die begrensd zijn in tijd en omvang. Zo doen ze werkervaring op, wat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint, en worden ze sociaal gezien geactiveerd. Sommige klanten vinden dan uiteindelijk toch een reguliere baan.

Het project bestaat uit een motiverings- en activeringstraining, bemiddeling naar vrijwilligerswerk in de eigen gemeente en zo nodig ook begeleiding door een jobcoach of een deskundige vrijwilliger op die werkplek.