Outplacement

Rentree voert voor bedrijven in Noord-Holland Noord en voor verzekeringsmaatschappijen steeds vaker outplacement- en re-integratietrajecten uit, onder meer na een bedrijfsbeëindiging, of in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Een outplacementtraject start op het moment dat een werkgever een andere baan moet vinden voor een van zijn werknemers. Dat kan zijn door bedrijfssluiting, maar een outplacementtraject kan ook gestart worden omdat een werknemer niet meer naar behoren kan functioneren door een onhoudbare werksituatie of vanwege (langdurige) ziekte.

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u als werkgever om na acht weken ziekte van de werknemer samen met hem of haar een plan van aanpak op te stellen. Een langdurig zieke werknemer kost u veel geld; een outplacementtraject is een ideale oplossing voor beide partijen.

Wij informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden.