Outplacement

Een outplacementtraject is er voor werkgevers en werknemers die niet meer samen verder kunnen, bijvoorbeeld vanwege reorganisatie, onoverbrugbare meningsverschillen of sterk veranderde functie-eisen.

Werkwijze outplacement
Dit outplacementtraject begint met een uitgebreid intakegesprek en een arbeidsmarktanalyse zodat er een helder beeld ontstaat van de persoonlijke kwaliteiten, competenties en interesses van de kandidaat en de daarbij passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het testen van de cognitieve capaciteiten van de werknemer kan onderdeel zijn van het outplacementtraject.

Gedurende een periode 3 maanden wordt een breed scala aan faciliteiten en ondersteuning geboden, zoals:

  • Individuele begeleiding door een ervaren loopbaanadviseur;
  • Ondersteuning bij het verkennen van de arbeidsmarkt;
  • Netwerkgesprekken;
  • Inzet van werkervaringsplekken;
  • Training persoonlijke presentatie en jobmarketing.

De werkgever wordt tweemaandelijks op de hoogte gehouden van de voortgang van het traject door middel van een schriftelijke rapportage.

Resultaat
Tijdens het outplacementtraject wordt er gezocht naar een passende oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Dat kan een nieuwe functie zijn in een andere organisatie of wellicht een om- of bijscholingstraject dat een reëel perspectief op passend werk biedt.