Overige trainingen

Bij de verschillende trajecten gericht op het vinden van een reguliere baan biedt Rentree ook een aantal korte trainingen aan. Welke training(en) een klant volgt, hangt af van zijn persoonlijke situatie en ook van het re-integratietraject dat hij volgt.

  • training sociale vaardigheden
  • empowermenttraining
  • training ‘wat verwacht een werkgever van mij’
  • training budgetteren

Stuk voor stuk zijn dit korte trainingen die van belang zijn in het traject naar werk.
De trainingen worden in groepsverband gegeven, waarbij de groep zoveel mogelijk een homogene samenstelling heeft.

Wij zijn in staat op basis van uw vraag een training te ontwikkelen.