Studie- en beroepskeuze onderzoek

Speciaal voor jongeren en jongvolwassen die een opleidings- of beroepskeuze moeten maken en twijfelen over de meest passende richting. Of studenten die net een studie hebben afgerond, maar het lastig vinden een goede werkplek te vinden.

Werkwijze
Het onderzoek bestaat uit drie individuele gesprekken, een capaciteiten- persoonlijkheids- en interessetest en verschillende opdrachten. Op basis van de daaruit verkregen resultaten wordt de kandidaat verder begeleidt. Hij/zij wordt geadviseerd over de te maken keuzes en er worden plannen opgesteld voor verdere actie. Het inzetten van netwerkgesprekken en snuffelstages kan onderdeel uitmaken van het onderzoek.

Resultaat
Het studie- en beroepskeuzeonderzoek laat zien waar de kansen en talenten van de kandidaat liggen. Het geeft inzicht op vragen als: waar sta je nu en wat is de stap of keuze die je moet gaan maken? De kandidaat ontvangt een uitgebreide rapportage met daarin heldere conclusies en een advies over vervolgstappen.