Uitkeringsgerechtigden

Het kan aantrekkelijk zijn voor werkgevers om iemand in dienst te nemen die nu nog een uitkering heeft. Wat zijn de mogelijkheden? Waar liggen uw kansen? En waar moet u op letten?
Bij Rentree zetten we al onze kennis en ervaring in om u en uw organisatie een goede arbeidskracht te bieden, en onze klanten een passende nieuwe werkomgeving. Wij begeleiden uitkeringsgerechtigden en adviseren u waar nodig. Voor u als werkgever een mooie kans om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (social return on investment) en op een positieve manier het verschil te maken voor deze minder kansrijke groep mensen.

Mogelijkheden:

  • een werkervaringsplaats en/of stageplaats inrichten
  • een baan bieden aan een Wajongere
  • uw organisatie als leer- en werkbedrijf inrichten
  • specifieke kandidaten van Rentree contracteren

Subsidie
Neemt u een werknemer in dienst die jonger is dan 50 jaar met een WGA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering, óf een werknemer die al langer dan een jaar volledig WW ontvangt, dan kunt u als werkgever loonkostensubsidie of afdrachtsvermindering krijgen. Voorwaarde is dat u een arbeidscontract biedt van minimaal een jaar, met de intentie de werknemer nog minimaal zes maanden in dienst te houden. Bij een volledig dienstverband bedraagt de subsidie vijftig procent van het wettelijk minimumloon, bij een parttime contract wordt dit bedrag evenredig verlaagd.