Voor wie

Rentree voert re-integratietrajecten voor werknemers en werkzoekenden uit in opdracht van bedrijven, instellingen, gemeenten en UWV, en voor particulieren zelf.

Bent u werkzoekende? Dan kunt u bij ons terecht als:

  • de casemanager van de gemeente u een traject bij Rentree aanbiedt
  • de arbeidsdeskundige van het UWV u naar Rentree doorverwijst
  • u na uw afgeronde opleiding geen werk kunt vinden – kijk bij de Werkprofessionals

Bent u werknemer? Dan kunt u bij ons terecht als:

Bedrijven met zieke werknemers die onder de Wet Verbetering Poortwachter vallen kunnen zich ook wenden tot Rentree en de Werkprofessionals.